top of page
  • CEDA

NY KAMPAGNE IMOD ”GHETTOLOVEN”

Opdateret: 25. jan. 2021


Center for Dansk-Muslimske Relationer lancerer i dag en ny kampagne med titlen:

#StopTvangsflytninger #StopDiskrimination – Afskaf ”ghettoloven”
Kampagnen kommer til at inkludere 12 digitale skærme i 11 forskellige byer rundt omkring i Danmark, inkl. København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg.

Kampagnens budskab er, at ”ghettoloven” skal afskaffes. Dette fordi, "ghettoloven" er et politisk bestillingsarbejde, der bygger på diskrimination og stigma, og fratager borgere deres rettigheder.


Politisk bestillingsarbejde:

Flere forskere har kritiseret statens definition af og redegørelse for “parallelsamfund” for at være misvisende politisk bestillingsarbejdet med store konsekvenser for beboerne. Professor Hans Skifter Andersen slår fast, at vidensgrundlaget er definitivt forkert, mens boligforsker, Troels Schultz Larsen, fastslår, at: “der er ingen sammenhæng mellem de indikationer, de måler med, og det de ønsker at måle på”*1.


Diskrimination:

Regeringens afgørende kriterium for, at et boligområde defineres som “ghetto” er, at der skal være mindst 50 % borgere med “ikke-vestlig” baggrund. Det har affødt heftig kritik fra FN, som kalder det direkte diskrimination. FN har opfordret regeringen til at fjerne etnicitetskravet og ophæve alle bestemmelser, der diskriminerer flygtninge, migranter og beboere i de almene boliger*2.


Stigma:

"Ghettoloven” er med til yderligere at stigmatisere borgere med “ikke-vestlig baggrund”. Stigmaet vil forfølge dem, hver gang borgere bliver tvangsflyttet til et nyt alment boligområde. For uanset om de, ifølge regeringen, får det ”rette” job, uddannelse eller indkomst, så vil deres etnicitet fortsat være det afgørende kriterium for, at et alment boligområde stemples som “ghetto”.


”Ghettoloven” fratager borgere deres rettigheder:

Med “ghettoloven” kæder regeringen, uden belæg, borgeres “ikke-vestlige baggrund” sammen med problemer for derved at legitimere en række indgribende politiske tiltag, der fratager “ikke-vestlige” borgere deres basale rettigheder gennem tvang, trusler, økonomiske sanktioner og forskelsbehandling. Dermed har vi et Danmark, hvor nogle borgere stilles ulige for loven, hvor de mister deres ret til bolig og selvbestemmelse.


Det er tid til at stå sammen og forlange et Danmark, hvor vi alle behandles lige. Vi siger nej til tvangsflytninger og nej til diskrimination. Vi ønsker et Danmark, hvor alle er lige for loven og loven er lige for alle.


Afskaf ”ghettoloven”.

 

Kilder:

1*: https://www.altinget.dk/artikel/181680-forskere-skyder-central-rapport-om-parallelsamfund-ned

2*: Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 12.11.2019

bottom of page