top of page
  • CEDA

Muslimske elevers identitet politiseres, når bønnen forbydes på gymnasiet

Opdateret: 12. feb. 2021

Publiceret som debatindlæg i Altinget den 17. december 2020


Rektors beslutning på Ørestad Gymnasium*1 om at forbyde stillerum undergraver religionsfriheden og beskyttelsen af minoriteters rettigheder. Men problemet stikker dybere ind i vores samfund end blot et enkelt gymnasium.


Lamies Nassri sprogpsykolog og projektansvarlig hos CEDAR og Muhammed Emin Serbest forperson


I flere år har der været en hed debat, hver gang elever har ytret ønske om kunne bede på deres respektive skole eller få et stillerum. Senest har rektoren på Ørestad Gymnasium, Mads Skrubbeltrang, bl.a. begrundet sit afslag med, at skolen skal være en neutral base uden religiøs udfoldelse. Men skolen er ikke neutral, når man samtidig slår fast, at elevers bøn ikke hører til på skolen, eller at bønnen kan lede til social kontrol. Tværtimod er det udtryk for en politiseret måde at anskue “neutralitet” på, hvor alle elever kun kan være “neutrale”, hvis de fralægger sig deres bøn, og dermed deres religion, og hvor enhver fastholdelse af egen identitet gøres til udtryk for social kontrol. Det er heller ikke neutralt, når Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye roser rektoren på Ørestad Gymnasium, tværtimod, når institutioner og sågar en minister går ind og begrænser personers frihed til religion, påklædning, bøn, tale osv., så trues de fundamentale frihedsrettigheder i vores samfund.


Religionsfrihed, der er udformet som en ret til fri udfoldelse af religion uden frygt for sanktioner er blevet politiseret til at være forbeholdt privatsfæren, i eget hjem. Men det er netop en politisering af religionsfriheden, idet religion som vi ser den udfoldet i Danmark pt, kun kan accepteres hvis den udføres på politikernes præmisser. Udøver muslimer deres religion på egne præmisser og efter forskrifterne for religionsfrihed, bliver de i højere og højere grad straffet, sanktioneret og udsat for en heksejagt i ren praksis.


For blot få uger siden blev en muslimsk elev fra et stort og prestigefyldt gymnasium kontaktet af rektoren i en sms besked og bedt om at fjerne sin ytring på sin private facebook profil. Begrundelsen lød, at det blev opfattet som utryghedsskabende, selvom indholdet var en kærlighedserklæring til Profeten. Ligeledes bliver bønnen, tørklædet, niqaben, ramadanen og mange andre aspekter af islam og den muslimske identitet politiseret og fremstillet som utryghedsskabende af politikerne.


Grundloven sikrer borgere de grundlæggende rettigheder til 1) ikke at blive diskrimineret på baggrund af ens religion, hverken direkte eller indirekte; samt 2) retten til at udøve/dyrke sin religion. Alligevel ser vi flere tilfælde, hvor danske politikere direkte truer med konsekvenser eller sanktioner mod muslimske borgere, netop på grund af deres religiøse og politiske overbevisning *2 *3.


“Det er en meget bekymrende tendens, når selv en minister siger, at man skal beskytte skoler mod stillerum og muligheden for frit at udøve sin religion. Dermed er Tesfaye med til at problematisere muslimers tro, og gøre islam og muslimer til en fjende, som man skal beskytte og værne samfundet imod. Det er særdeles bekymrende, når dette ses i lyset af at vi har en regering, der prøver at forbyde muslimske friskoler, alene fordi de er muslimske. Denne form for retorik, forbud og indskrænkelser er ikke blot utryghedsskabende, men et udtryk for en intolerance over for minoriteters rettigheder og basale frihed til at praktisere deres religion uden frygt for konsekvenser eller sanktionering”, Muhammed Serbest, Forperson, CEDAR.Publiceret:

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/cedar-muslimske-elevers-identitet-politiseres-naar-boen-forbydes-paa-gymnasier


 

Kilder:

*1: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12583931/en-gruppe-elevers-oenske-om-et-stillerum-vaekker-debat-om-boen-i-pauserne/?st=1&fbclid=IwAR1FAu4uIurVj4dFq-L1oDbyK3OTxJmSuZUaF2Chmh3FVgY21s_aTnEJi68

*2: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5934075/Vi-forbyder-jo-heller-ikke-druk-og-fest-fordi-nogen-slås-til-en-gymnasiefest-eller-ryger-til-udpumpning-på-en-studietur

*3: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12583931/en-gruppe-elevers-oenske-om-et-stillerum-vaekker-debat-om-boen-i-pauserne/?st=1&fbclid=IwAR1FAu4uIurVj4dFq-L1oDbyK3OTxJmSuZUaF2Chmh3FVgY21s_aTnEJi68

bottom of page