top of page
  • CEDA

CEDAR: Henrik Dahl kaldte os for infame - det viser, hvor misforstået racismedebatten er

Opdateret: 12. feb. 2021

Publiceret som debatindlæg i Politiken den 17. juli 2020


Politikerne må anerkende, at islamofobi findes i samfundet.


I juni fik samtlige folketings- og kommunalpolitikere i landet tilsendt vores islamofobirapport. Som svar på mailen kvitterer Henrik Dahl med en afvisning. Han afviser at læse rapporten, fordi han ikke anerkender begrebet ’islamofobi’, som han mener, »er en infam måde at udskamme kritikere af islam«. Dahl både misforstår og drager fejlslutninger og er med til at skygge for det reelle indhold i rapporten.


I CEDAR (Center for Dansk-Muslimske Relationer) benytter vi os af den britiske tænketank Runnymede Trusts mere end 20 år gamle definition af islamofobi. Runnymede Trust definerer islamofobi som enhver forskelsbehandling, begrænsning og ekskludering, der sker mod muslimer (eller folk der opfattes som muslimer), og hvis formål er at underminere eller underkende muslimers basale menneske- og frihedsrettigheder.


Begrebet har ikke til formål at udskamme kritikere af islam eller diskvalificere religionskritik, men beskriver en type af racisme, som rammer muslimer. I 2001 anerkendte FN 'islamofobi' som fænomen og sidestillede det med racisme og antisemitisme.


I CEDAR arbejder vi for, at danske muslimer får lige rettigheder og muligheder i Danmark. For selvom grundloven sikrer mod diskrimination på baggrund af religion, er virkeligheden en anden. Her anvender politikere gang på gang begrebet ’ikke-vestlig’ til at ramme selvsamme religiøse minoritetsgruppe.Publiceret:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7860817/Henrik-Dahl-kaldte-os-for-infame-det-viser-hvor-misforst%C3%A5et-racismedebatten-er


bottom of page