top of page
Street Protest

FAQ

1)

Q.

A.

Er CEDA en religiøs og/eller partipolitisk organisation?

Kort svar: Nej.

Uddybelse: Organisationen CEDA er areligiøs og partipolitisk neutral. CEDA er en organisation, der er for alle borgere i Danmark, uanset religiøs eller politisk overbevisning, som gerne vil kæmpe imod den stigende uretfærdighed og islamofobi, som muslimer i Danmark oplever.

2)

Q.

A.

Hvem står bag CEDA?

Kort svar: Frivillige ildsjæle og en enkelt ansat der ønsker et bedre samfund for alle - også muslimer.

Uddybelse: CEDA er en græsrodsbevægelse, der er grundlagt af almindelige danske borgere, der har følt et stigende behov for at handle på baggrund af den stigende ulighed og islamofobi, som den praktiserende danske muslim oplever i samfundet. Dette udspiller sig både i den daglige symbolpolitik og i det mainstream mediebillede, men især også i den almene og gængse opfattelse af hvem den dansk muslimske borger er.

Vores arbejde er derfor som medborgere med muslimsk, ikke-muslimsk og vidt forskellige baggrunde drevet af håbet om et samfund, hvor muslimske borgere og muslimer i almindelighed anskues med værdighed, lige muligheder og rettigheder som alle andre borgere.

3)

Q.

A.

Hvor får CEDA sine penge fra?

Kort svar: Vores medlemskontingenter og til tider fonde.

Uddybelse: Organisationens faste udgifter dækkes af den støtte, vi får fra vores medlemmer. En af de største udfordringer ved vores arbejde er helt klart at sørge for finansiering. Dette skyldes primært problemet der findes i sagens natur, nemlig at staten desværre ikke anerkender islamofobi eller det arbejde vi udfører. Dertil er de magtfaktorer, som vi ofte står imod: ministerier, politiske partier, eller andre som har en uproportioneret mængde af ressourcer. Af denne grund er det generelt virkelig begrænset, hvad vi kan få af støtte fra offentlige tilskud, fonde og ressourcer generelt. Af samme grund kigger vi også internationalt i EU og FN regi for at søge om økonomisk støtte.

4)

Q.

A.

Kæmper CEDA også for andre minoriteters rettigheder​? Eks. Sorte, asiater eller homoseksuelle. 

Kort svar: Nej og ja.

Uddybelse: CEDAs primære formål er at sikre muslimers rettigheder i Danmark, og derved finde løsninger til, oplyse om og nedkæmpe den stigende ulighed, uretfærdighed og islamofobi, som muslimer i Danmark oplever og gennemlever. Vi har en intersektionel tilgang til vores arbejde. Det vil sige, vi også har fokus på, at muslimers livsvilkår og oplevelser af islamofobi ikke kun er formet af deres religiøse tilhørsforhold, men hvordan dette spiller sammen med den enkeltes køn, “etnicitet”/"race", juridiske status (ifbm. statsborgerskab/opholdstilladelse) m.v.

Andre minoritetsgrupper eller udsatte grupper kan komme ind over vores arbejde, som fx i vores kampagne mod ”ghettoloven”. Loven, som direkte er rettet mod ”ikke-vestlige indvandrere og efterkommere”, rammer også andre udsatte borgere, som ikke nødvendigvis identificerer sig som muslimer. 

CEDA går ind for, at ingen bør diskrimineres på baggrund af køn, kønsidentitet, etnicitet, seksualitet og religiøs eller politisk overbevisning.

bottom of page