top of page
DJI_0166-kopi.JPG
Center for Muslimers Rettigheder i Danmark logo

Derfor hedder vi CEDA

Fra fokus på relationer til fokus på rettigheder

Center for Muslimers Rettigheder i Danmark (CEDA) - tidligere Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR) - blev etableret i 2016 med et ønske om, at muslimer såvel som ikke-muslimer arbejder sammen for et inkluderende og åbent Danmark for alle – også for muslimer. Vi har ændret organisationens navn i 2021 og udvidet vores fokus  fra relationer til rettigheder, fordi vi ønsker at afspejle, at vi er en rettighedsbaseret og rettighedsorienteret organisation. Desuden er vores fokus ikke blot på at forbedre relationer mellem befolkningsgrupper på mikroniveau, men i stedet også at udfordre herskende diskurser om muslimer i Danmark på institutionelt og strukturelt niveau. 

 

Rettighedsbaseret fokus

CEDA er hverken en religiøs eller partipolitisk organisation, men en rettighedsbaseret og rettighedsorienteret organisation. Vores arbejde består i at udfordre, modarbejde og oplyse om den stigende islamofobi og indskrænkning af muslimers rettigheder i Danmark. Det gør vi bl.a. gennem dokumentationsarbejde og oplysningskampagner, som henvender sig til almenbefolkningen og politikere.

 

Vores vision

CEDAs vision er, at muslimer får samme livsvilkår som alle andre borgere i Danmark og betragtes som ligeværdige medmennesker.

 

Center for Muslimers Rettigheder i Danmarks formål er bl.a.:

- At tilvejebringe lige rettigheder for, og nuancere billedet af danske muslimer i samfundet.

- At kortlægge og føre datadrevet oplysning om forhold, der vedrører muslimer i Danmark inden for: medier, politik og andre samfundsrelevante områder.

- At tilbyde vejledning til organisationer, institutioner og virksomheder i diversity-management.

- At bekæmpe islamofobi for at opnå et samfund, hvor muslimer ikke diskrimineres og udsættes for racisme.

Fokus på menneskerettigheder med en intersektionel tilgang:

Vores arbejde er centreret om to grundlæggende menneskerettigheder, nemlig religionsfrihed og retten til ikke at blive diskrimineret. I og med at islamofobi - ligesom andre typer af racisme - kan komme til udtryk på mange forskellige måder, arbejder vi ligeledes for at sikre, at muslimer i Danmark har en reel mulighed for at benytte sig af retten til ytringsfrihed, retten til ikke at få en umenneskelig eller nedværdigende behandling, retten til privat- og familieliv og retten til forsamlings - og foreningsfrihed. 

Vi mener, at det enkelte individ har ret til at blive respekteret ved ikke at blive udsat for stigmatisering samt at blive behandlet ligeværdigt. Sidstnævnte af disse grundlæggende rettigheder bygger vores samfund allerede på, men halter til tider med at blive gennemført i praksis. Vi ser det som en nødvendighed, at vi på sigt ligeledes får indført retten til at blive respekteret som en grundlæggende rettighed samt at retten til ikke at blive diskrimineret og at blive behandlet lige i større grad reelt reflekteres i samfundet.

Desuden har vi en intersektionel tilgang til vores arbejde. Det vil sige, vi også har fokus på, at muslimers livsvilkår og oplevelser af islamofobi ikke kun er formet af deres religiøse tilhørsforhold, men hvordan dette spiller sammen med den enkeltes køn, “etnicitet”/"race", retsstilling (ifbm. statsborgerskab/opholdstilladelse) m.v.

bottom of page